آموزش آیا فست فودها مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند؟

mehrdad

عضو تالار
مدیر پایگاه قوانین
مشمولین مرحله ششم، چلوكبابی ها، سالن های غذاخوری ، سفره خانه های سنتی، اغذيه فروشی های زنجيره ای با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز از ابتدای سال 94 مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند
(فست فودهایی که به صورت زنجیره ای فعالیت نمی کنند اجازه دریافت مالیات ارزش افزوده در فاکتورهای خود را ندارند)
 
بالا